CLOSE
Back To Top

MARZENIA (WIO)SENNE


Emilia Bogucka / Julia Curyło / Michał Chudzicki / Magdalena Franczak / Jan Gryka / Maja Kitajewska / Anna Nawrot / Jaśmina Parkita / Szymon Popielec / Magdalena Shummer / Marcin Zawicki / Zenek (1939-2000) / Agata Zwierzyńska

Wystawa próbuje przyjrzeć się różnym aspektom wyobrażeń twórczych, wytworom fantazji, które mają źródła w psychice ludzkiej, również obsesjom, natręctwom. Ekspozycja jest zbudowana przez tworzących aktualnie artystów, którzy reprezentują wszystkie pokolenia i realizują się na różnych polach sztuki za pomocą rozmaitych mediów. Łączy ich przede wszystkim odwołanie się do konwencji sztuki naiwnej, ale także dbałość o szczegół, drobiazgowość, oniryczność czy estetyka nadmiaru, również w sensie użycia barw.

Istotnym elementem wystawy oraz bodźcem inspirującym jej powstanie jest przypomnienie (po 10 latach od upublicznienia w Galerii Białej) twórczości nieżyjącego malarza samouka Iłariona Daniluka, zwanego Zenkiem (1939-2000). Działał on na Podlasiu w latach 70. i 80. ubiegłego wieku i w sposób totalny ozdabiał wnętrza domów mieszkalnych.